Konkursa nolikums

VENDEN 2024. gada bērnu zīmējumu konkursa "Ūdens mūsu pasaulē" nolikums

Pamatinformācija

1. Avota un dabīgā minerālūdens ražotājs VENDEN organizē zīmējumu konkursu pirmsskolas izglītības iestāžu (bērnudārzu) un izglītības iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, audzēkņiem no visas Latvijas.

2. Zīmējumu konkursa nosaukums un tēma: "Ūdens mūsu pasaulē".

3. Konkurss notiek vairākos posmos:

 • Zīmējumu sagatavošana un iesniegšana vietnē www.udensdiena.lv: 19. februāris – 11. marts;
 • Publisks balsojums par labākajiem zīmējumiem vietnē www.udensdiena.lv un žūrijas vērtējums: 12. – 22. marts;
 • Uzvarētāju paziņošana vietnē www.udensdiena.lv un VENDEN sociālajos tīklos: 27. marts;
 • Apbalvošana: līdz 31. maijam vai citos termiņos pēc atsevišķas vienošanās.

4. Zīmējumi publiskajā balsojumā tiek iedalīti 4 kategorijās:

 • Vecuma grupa 2 – 4 gadi, individuāla dalība;
 • Vecuma grupa 5 – 7 gadi, individuāla dalība;
 • Vecuma grupa 2 – 4 gadi, grupas dalība;
 • Vecuma grupa 5 – 7 gadi, grupas dalība.

5. Konkursa rezultātā tiek apbalvoti zīmējumu autori un iestādes, kuras tie pārstāv:

5.1. Balvas iegūst pirmsskolas izglītības iestādes vai izglītības iestādes, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, kuru audzēkņu zīmējumi iegūst lielāko balsu skaitu publiskajā balsojumā katrā no 4. punktā uzskaitītajām kategorijām sporta inventāra vai mācībām noderīgu materiālu iegādei (iepriekš vienojoties ar katru konkrēto iestādi):

 • 1. vieta – nepārsniedzot 500 eiro, ieskaitot PVN;
 • 2. vieta – nepārsniedzot 300 eiro, ieskaitot PVN;
 • 3. vieta – nepārsniedzot 200 eiro, ieskaitot PVN.

5.2. Starp visiem konkursā iesūtītajiem darbiem žūrija nosaka piecus uzvarētājus – pirmās līdz piektās vietas ieguvējus. Balvas iegūst pirmsskolas izglītības iestāde vai izglītības iestāde, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, kuru uzvarētājs pārstāv, sporta inventāra vai mācībām noderīgu materiālu iegādei (iepriekš vienojoties ar katru konkrēto iestādi):

 • 1. vieta – nepārsniedzot 500 eiro, ieskaitot PVN;
 • 2. vieta – nepārsniedzot 400 eiro, ieskaitot PVN;
 • 3. vieta – nepārsniedzot 300 eiro, ieskaitot PVN;
 • 4. vieta – nepārsniedzot 200 eiro, ieskaitot PVN;
 • 5. vieta – nepārsniedzot 100 eiro, ieskaitot PVN.

5.3. Starp visiem konkursā iesūtītajiem darbiem VENDEN piešķir kolektīva simpātiju balvu. Balvu iegūst pirmsskolas izglītības iestāde vai izglītības iestāde, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, kuru uzvarētājs pārstāv, sporta inventāra vai mācībām noderīgu materiālu iegādei (iepriekš vienojoties ar katru konkrēto iestādi), nepārsniedzot 500 eiro, ieskaitot PVN.

5.4. Gan publiskajā balsojumā visās četrās 4. punktā noteiktajās kategorijās pirmo desmit vietu ieguvējiem, gan žūrijas vērtējumā pirmās piecas vietas ieguvušo zīmējumu autoriem un VENDEN simpātiju balvas ieguvušā zīmējuma autoram – diplomi un īpašas pārsteigumu balvas no VENDEN.

5.5. Papildus tam pēc žūrijas vērtējuma tiek izvēlēti un apbalvoti 20 zīmējumu autori ar pateicības rakstiem par māksliniecisko izpildījumu un dāvanām no VENDEN, kā arī vairāki zīmējumu autori ar pateicības rakstiem par māksliniecisko izpildījumu.

5.6. Balvas netiek izsniegtas naudas vai dāvanu kartes veidā.

5.7. Viena un tā pati iestāde var piedalīties un saņemt balvas visās kategorijās.

5.8. Izglītības iestāde katrā no publiskā balsojuma kategorijām var iegūt tikai 1 (vienu) naudas balvu; ja izglītības iestādes audzēkņu zīmējumi vienā kategorijā iegūst vairākas godalgotas vietas, tai tiek piešķirta tikai lielākā no iegūtajām naudas balvām. Šādā gadījumā zīmējumu autori tiek apbalvoti atbilstoši iegūtajām vietām, bet neizsniegto balvu fonds tiek novirzīts nākamo vietu ieguvušajai(-ām) izglītības iestādei(-ēm).

Noteikumi dalībniekiem

6. Konkursā ar tēmu "Ūdens mūsu pasaulē" tiek aicināti piedalīties pirmsskolas izglītības iestāžu, privāto pirmsskolas izglītības iestāžu un izglītības iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, audzēkņi vecumā no diviem līdz septiņiem gadiem individuāli vai grupā.

7. Bērni nav ierobežoti iztēlē, gatavojot zīmējumu plaknē, vēlams, A4 formātā. Var brīvi izvēlēties tehniku, kurā sagatavot zīmējumu – ar zīmuļiem, flomāsteriem, krītiņiem, ūdens vai guaša krāsām, aplikācijām u.c. Uz zīmējuma nedrīkst būt norādīts tā autora vārds un uzvārds.

8. Sagatavoto zīmējumu nepieciešams ieskenēt vai, ja tādas iespējas nav, kvalitatīvi nofotografēt un saglabāt elektroniski JPG, JPEG vai PNG formātā. Attēlā nedrīkst būt redzami zīmējuma autori.

9. Laikā no 19. februāra līdz 11. martam (ieskaitot), zīmējumu nepieciešams augšupielādēt vietnē www.udensdiena.lv. Lai to izdarītu, pirmskolas izglītības iestādes (bērnudārza) vai izglītības iestādes, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, pārstāvim (piemēram, audzinātājam/ai, auklītei vai vadītājam) nepieciešams aizpildīt reģistrācijas formu un izveidot savu profilu kabinetā. No tā būs iespējams augšupielādēt bērnu zīmējumus, norādot:

 • Zīmējuma autora/u vārdu un uzvārdu;
 • Informāciju, vai zīmējums ir individuāli izstrādāts, vairāku autoru vai grupas darbs;
 • Zīmējuma autora vecumu vai grupas vidējo vecumu, ja tas izstrādāts kolektīvi;
 • Zīmējuma nosaukumu un/vai aprakstu.

Visi konkursa norises laikā saņemtie personu dati tiek neatgriezeniski dzēsti 6 mēnešu laikā no konkursa noslēguma brīža.

Publiskā balsojuma norise

10. Laika periodā no 2024. gada 12. līdz 22. martam augšupielādētie zīmējumi piedalās publiskā balsojumā ar mērķi noteikt uzvarētājus 4. punktā noteiktajās kategorijās.

11. Balsojuma norises vietne: www.udensdiena.lv.

12. Lai piedalītos balsojumā, vietnes apmeklētājiem jāautorizējas caur Facebook vai Google lietotāju profiliem.

13. Balsot var par neierobežotu zīmējumu skaitu, bet ne vairāk kā vienu reizi par vienu un to pašu zīmējumu diennaktī.

14. Par katru zīmējumu balsojums notiek ar 1 līdz 5 punktiem, kur 1 – zemākais iespējamais vērtējums, bet 5 – augstākais. Publiskajā balsojumā iegūtie punkti summējas un par uzvarētājiem tiek noteikti desmit visvairāk punktus ieguvušie katrā no četrām 4. punktā aprakstītajām kategorijām.

15. Par individuāli vai grupā (1 – 5 bērni) izstrādātu zīmējuma autoru/iem balsojumā tiek publiskota šāda informācija: vārds, uzvārda iniciālis, vecums, izglītības iestādes nosaukums. Savukārt, ja zīmējuma izstrādē iesaistījusies visa vai lielākā daļa pirmsskolas izglītības iestādes (bērnudārza) vai izglītības iestādes, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, grupiņa, par to tiek publiskota šāda informācija: grupiņas nosaukums, tās audzēkņu vidējais vecums, izglītības iestādes nosaukums.

16. Autortiesības un intelektuālā īpašuma tiesības, kas skar konkursa norisi, tajā skaitā VENDEN preču zīmi, ir aizsargātas. Jebkāda veida materiālo vai nemateriālo vērtību piedāvāšana bez VENDEN atļaujas, tiek uzskatīta par VENDEN tiesību aizskārumu. VENDEN patur tiesības uz laiku apturēt vai pārtraukt balsojumu par konkrēto zīmējumu vispār, ja konkursa laikā tiek konstatēta negodprātīga rīcība, tajā skaitā balsu pirkšanas mēģinājumi vai citas darbības ar mērķi negodīgā veidā iegūt vairāk balsu.

Žūrijas vērtējums

17. Lai izvērtētu iesniegto darbu autoru radošās spējas un sasniegumus, zīmējumus vērtē neatkarīga žūrija – Baldones Mākslas skolas pedagogi:

 • Tālivaldis Muzikants – mākslinieks, Latvijas Mākslinieku savienības biedrs, Baldones Mākslas skolas direktors, mākslas pedagogs,
 • Ieva Muzikante – māksliniece, Latvijas Mākslinieku savienības biedre, Baldones Mākslas skolas pedagoģe,
 • Sandra Lagzdiņa – māksliniece, Latvijas Mākslinieku savienības biedre, Baldones Mākslas skolas pedagoģe.

18. Žūrija iesūtītos zīmējumus vērtē pēc sekojošiem kritērijiem:

 • Ūdens attēlots kā īpaša un nozīmīga mūsu dzīves vērtība;
 • Autora patstāvīga un radoša tēmas interpretācija;
 • Patstāvība un oriģinalitāte izpildījumā;
 • Darba stilistika atbilstoša autora vecumam;
 • Mākslas darba tēls, emocijas, ekspresija;
 • Ekoloģiskais aspekts – tīrs ūdens kā dzīvības eksistences pamats.

19. Žūrijas vērtējuma rezultātā tiek noteikti 5 uzvarētāji, pirmās līdz piektās vietas ieguvēji, kas tiek apbalvoti atbilstoši 5.2. punktā noteiktajai kārtībai. Papildus tam tiek apbalvoti vairāki zīmējumu autori, atbilstoši 5.5. punktā noteiktajai kārtībai.

Papildu informācija

20. Piesakoties dalībai konkursā, pretendenti (pirmsskolas izglītības iestādes vai izglītības iestādes, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas) iegūst saskaņojumus publiskai balsošanai par sagatavoto zīmējumu VENDEN norādītajā vietnē.

21. VENDEN patur tiesības sazināties ar zīmējumu autoru pārstāvjiem par iespēju turpmāk izmantot zīmējumus mārketinga nolūkos, piemēram, reprezentatīvo materiālu sagatavošanai.

22. Pēc autora pārstāvju (vecāku) sniegtās piekrišanas zīmējumu publikācijai VENDEN patur tiesības publicēt zīmējumus vai to daļas, fotografēt, skenēt vai citādi digitalizēt zīmējumus, veikt nepieciešamās izmaiņas tajos, tai skaitā, bet ne tikai, mainīt zīmējumu vai to daļu izmērus, pārveidot vai rotēt zīmējumus vai to daļas, veikt korekcijas zīmējumu kontrastā, krāsu toņos, to spilgtumā un/vai citos parametros, dzēst vai koriģēt defektus, nepilnības vai citus zīmējumu elementus, veikt jebkuras citas izmaņas ar mērķi uzlabot zīmējumu un/vai visu reprezentatīvo vai cita rakstura materiālu kopumā izskatu vai efektivitāti bez papildu saskaņošanas.

23. Balvas pirmsskolas izglītības iestādei tiek sagatavotas pēc uzvarētāju paziņošanas, vienojoties ar uzvarētāja pārstāvēto pirmsskolas izglītības iestādi vai izglītības iestādi, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, par nepieciešamo sporta inventāru un izglītības procesā nepieciešamajiem materiāliem, bet ne vēlāk kā līdz 2024. gada 31. maijam, ja vien puses nav vienojušās par citiem termiņiem.

24. Jebkādas pretenzijas par zīmējumu konkursu tiek risinātas savstarpēji vienojoties starp VENDEN pārstāvjiem un pirmsskolas izglītības iestādi vai izglītības iestādi, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas.

25. E-pasts saziņai jautājumu vai iebildumu gadījumā: [email protected].

Kas ir ANO Pasaules Ūdens diena?

Autorizācija

vai

Autorizācija