Konkursa nolikums

VENDEN
Bērnu zīmējumu konkurss "Ūdens mūsu pasaulē"

Nolikums

Pamatinformācija

1. Avota un dabīgā minerālūdens ražotājs VENDEN organizē zīmējumu konkursu pirmsskolas izglītības iestāžu (bērnudārzu) audzēkņiem.

2. Par konkursa norisi atbild komunikāciju aģentūra A. W. Olsen & Partners.

3. Zīmējumu konkursa nosaukums: "Ūdens mūsu pasaulē".

4. Konkurss notiek vairākos posmos:

  • Zīmējumu sagatavošana un iesūtīšana: 21. februāris – 6. marts;
  • Balsojums par labāko zīmējumu: 7. marts – 20. marts;
  • Uzvarētāju paziņošana: 22. martā.

5. Balvas ir paredzētas pirmsskolas izglītības iestādēm (pirmās trīs vietas), kuru audzēkņu zīmējumi iegūs lielāko balsu skaitu sporta inventāra vai mācībām noderīgu materiālu iegādei (iepriekš vienojoties ar katru konkrēto iestādi):

  • 1. vieta – nepārsniedzot 800 eiro;
  • 2. vieta – nepārsniedzot 400 eiro;
  • 3. vieta – nepārsniedzot 300 eiro.

6. Pirmās trīs vietas ieguvušo zīmējumu autoriem – īpašas pārsteigumu balvas no VENDEN.

Noteikumi dalībniekiem

7. Konkursā ar tēmu "Ūdens mūsu pasaulē" aicināti piedalīties pirmsskolas izglītības iestāžu vai privāto pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi vecumā no diviem līdz septiņiem gadiem individuāli vai grupā.

8. Bērni nav ierobežoti iztēlē gatavojot zīmējumu A4 formātā, radot darbu plaknē, brīvi izvēloties tehniku – zīmuļi, flomāsteri, krītiņi, ūdens krāsas, guaša, aplikācija u.c.

9. Sagatavoto zīmējumu (var būt vairāki no grupas) izglītības iestādes pārstāvis (piemēram, audzinātājs/a vai auklīte vai cits bērnudārza pārstāvis) elektroniski saglabātu JPG, JPEG vai PNG formātā (skanētu vai nofotografētu) līdz 2022. gada 6. martam (ieskaitot) augšuplādē web-lapā www.udensdiena.lv un aizpilda iesniegšanas formu. Iesniegšanas formas saturs:

  • iesniedzēja vārds, uzvārds, pirmsskolas iestādes nosaukums, amats, e-pasts, kontakttālrunis un grupas nosaukums (informācija nepieciešama komunikācijas nodrošināšanai ar izglītības iestādi un identifikācijai – netiks publiskota);
  • bērna vārds, uzvārds, vecums un precīzs pirmsskolas izglītības iestādes, kā arī, pēc izvēles, zīmējuma nosaukums vai apraksts (informācija nepieciešama autora identifikācijai un balvas izsniegšanai pirmo trīs vietu ieguvējiem);
  • visi konkursa norises laikā saņemtie personu dati tiks neatgriezeniski dzēsti 2 mēnešu laikā no konkursa noslēguma brīža.

Balsojuma norise

10. Laika periodā no 2022. gada 7. marta līdz 20. martam augšuplādētie zīmējumi piedalīsies publiskā balsojumā ar mērķi noteikt uzvarētājus.

11. Balsojuma norises vietne: www.udensdiena.lv.

12. Lai piedalītos balsojumā, vietnes apmeklētājiem jāautorizējas caur Facebook vai Google lietotāju profiliem.

13. Balsot var par neierobežotu zīmējumu skaitu, bet ne vairāk kā vienu reizi par vienu un to pašu zīmējumu diennaktī.

14. Par zīmējuma autoru balsojumā būs publiskota šāda informācija: vārds, uzvārda iniciālis, vecums, izglītības iestādes nosaukums.

Papildu informācija

15. Piesakoties dalībai konkursā, pretendenti (pirmsskolas izglītības iestādes) iegūst saskaņojumus publiskai balsošanai par sagatavoto zīmējumu, VENDEN norādītajā vietnē.

16. VENDEN patur tiesības sazināties ar zīmējumu autoru pārstāvjiem par iespēju turpmāk izmantot zīmējumus mārketinga nolūkos, piemēram, 2023. gada kalendāra vai citu reprezentatīvo materiālu sagatavošanai.

17. Balvas pirmsskolas izglītības iestādei tiks sagatavotas un nogādātas viena mēneša laikā pēc uzvarētāju paziņošanas, vienojoties ar iestādi par nepieciešamo sporta inventāru un izglītības procesā nepieciešamajiem materiāliem.

18. Jebkādas pretenzijas par zīmējumu konkursu tiek risinātas savstarpēji vienojoties starp VENDEN pārstāvjiem un pirmsskolas izglītības iestādi.

19. E-pasts saziņai jautājumu vai iebildumu gadījumā: [email protected].

Kas ir ANO Pasaules Ūdens diena?

Autorizācija