Katrā lāsē - DZĪVĪBA

Drawing #1892

Rīgas 254. PII

RĪGA

Author Kolektīvais darbs G.
Age 2 years

Title of the drawing:

Katrā lāsē - DZĪVĪBA

Description of the drawing:

Savā darbā ar bērniņiem (2-gadīgiem) mēs gribējam parādīt cik lielā nozīme ir ūdenim: ūdens ir nepieciešams augšanai, kādam tā ir māja un avots dzīvei, kā arī mēs nevaram dzīvot bez ūdens...

Click on the image to enlarge.

Back to the list

Top of the drawings

  • Katrā lāsē - DZĪVĪBA 3960 votes Kolektīvais darbs G., 2 years
    RĪGA, Rīgas 254. PII
  • Pie jūras 3914 votes Keita B., 5 years
    JĒKABPILS NOVADS, Jēkabpils novada Viesītes PII "Zīlīte"
  • 2765 votes Emīlija P., 5 years
    TUKUMA NOVADS, Kandavas PII "Zīļuks"
See all

What is watter day UNN?

Authorization