Tikai kopā mēs VARAM

Drawing #1219

Jēkabpils novada Viesītes PII "Zīlīte"

JĒKABPILS NOVADS

Author Grupiņas K.
Age 3 years

Title of the drawing:

Tikai kopā mēs VARAM

Description of the drawing:

Dabas resursu taupīšana un dabas saudzēšana ietekmē mūs visus. Tikai kopīgi darbojoties mēs varam palīdzēt mūsu pasaulei būt zaļākai. Katru dienu ir jāpadomā par to, kā šodiena var ietekmēt rītdienu. Aicinām visus par to padomāt - KOPĀ VARAM.

Click on the image to enlarge.

Back to the list

Top of the drawings

  • Katrā lāsē - DZĪVĪBA 3960 votes Kolektīvais darbs G., 2 years
    RĪGA, Rīgas 254. PII
  • Pie jūras 3914 votes Keita B., 5 years
    JĒKABPILS NOVADS, Jēkabpils novada Viesītes PII "Zīlīte"
  • 2765 votes Emīlija P., 5 years
    TUKUMA NOVADS, Kandavas PII "Zīļuks"
See all

What is watter day UNN?

Authorization