Mutuļojoša jūra

Drawing #1179

Dagdas pilsētas PII "Saulīte"

KRĀSLAVAS NOVADS

Author Gabriela Ž.
Age 6 years

Title of the drawing:

Mutuļojoša jūra

Description of the drawing:

Jūras dziļumos dzīvo daudz zivis, aļģes un citas dzīvas radības. Nepiesārņosim jūras dzīles!

Click on the image to enlarge.

Back to the list

Top of the drawings

  • Katrā lāsē - DZĪVĪBA 3960 votes Kolektīvais darbs G., 2 years
    RĪGA, Rīgas 254. PII
  • Pie jūras 3914 votes Keita B., 5 years
    JĒKABPILS NOVADS, Jēkabpils novada Viesītes PII "Zīlīte"
  • 2765 votes Emīlija P., 5 years
    TUKUMA NOVADS, Kandavas PII "Zīļuks"
See all

What is watter day UNN?

Authorization